terugkijken - Engels-Duitse vertaling (2023)

In opdracht van het Duitse federale ministerie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling en andere donoren heeft GIZ gedurende vele jaren hulp verleend om de bodemvruchtbaarheid te herstellen, zowel hier als in andere hooglandregio's van Ethiopië.

Wanneer jeLook rug, hoe zag je dorp er vijftien jaar geleden uit?

We leefden in extreme armoede.

www.giz.de

Met de steun van GIZ namens het Duitse federale ministerie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling en andere donoren werd de grond hier, net als in andere hooglandregio's van Ethiopië, na jaren van werk weer vruchtbaar gemaakt.

Als je 15 jaar bentterug kijken, in welke toestand was uw dorp toen?

We leefden in extreme armoede.

www.giz.de

B :

Op zoek rugwelke activiteiten en aandachtsgebieden zijn in de eerste 8 maanden van haar bestaan ​​succesvol gebleken en welke nieuwe prioriteiten zijn uit deze ervaring voortgekomen?

LM & JH:

universes-in-universum.org

B :

Als u in de eerste 8 maanden van het bestaan ​​van Tashkeel zitterug kijken, welke activiteiten en belangrijke werkterreinen zijn bijzonder succesvol gebleken en welke nieuwe prioriteiten vloeien voort uit deze ervaring?

LM & JH:

universes-in-universum.org

Stadsblad van Winterthur

De Winterthurer Stadtanzeiger,op zoek rugop bijna 90 jaar geschiedenis en traditie, is het gratis kwaliteitsweekblad van Winterthur, dat elke dinsdag wordt verspreid onder elk huishouden in Winterthur zelf - de zesde grootste stad van Zwitserland - en zo'n 40 gemeenten in de omgeving.

De krant, opgericht in 1925, biedt niet alleen nieuws en informatie, maar ook amusement en ontspanning.

www.tamedia.ch

Stadsblad van Winterthur

De Winterthurer Stadtanzeiger, met een traditie die bijna 90 jaar teruggaatblikt terug, is het kwaliteitsweekblad voor Winterthur en omgeving, dat elke dinsdag gratis wordt bezorgd bij de huishoudens van ongeveer 40 gemeenten rond Winterthur, de op vijf na grootste stad van Zwitserland.

De krant, opgericht in 1925, brengt enerzijds nieuws en informatie, anderzijds zorgt de Stadtanzeiger voor amusement en animatie.

www.tamedia.ch

Het planetarium in Hamburg? s stadspark bestond in april 2000 70 jaar.

Veel van dit soort instituten zijn in de jaren 20 geopend, maar er is nog steeds geen ander planetarium ter wereld dat dat kanLook rugop zoveel werkjaren.

De geschiedenis van het huis begint al in 1908 en is totaal niet astronomisch.

www.hamburg.city-map.de

In april 2010 bestond het planetarium in het stadspark van Hamburg 80 jaar.

Hoewel dergelijke instituten al in de jaren 1920 werden geopend, is er nauwelijks een tweede planetarium ter wereld dat kan terugkijken op zoveel jaren van werkingterug kijkenkan.

De geschiedenis van het huis begon al in 1908 op een volkomen onastronomische manier.

www.hamburg.city-map.de

Een van onze andere sterke punten is de hooggekwalificeerde technische begeleiding van klanten met betrekking tot alle test- en facilitaire kwesties.

Als het gaat om advisering over de voorbereidings- en uitvoeringsfase van uw testcampagnes of het opzetten van uw eigen testfaciliteiten, kan IABGLook rugop een ervaring van bijna 50 jaar in het exploiteren van testfaciliteiten en het uitvoeren van ruimtetestcampagnes.

Onze diensten:

www.iabg.de

Een ander sterk punt van ons is het deskundige advies dat we klanten geven bij alle test- en systeemgerelateerde vragen.

Als het gaat om advies over de voorbereiding en uitvoering van uw testcampagnes of de bouw van uw eigen testfaciliteiten, kan IABG terugkijken op bijna 50 jaar ervaring in het exploiteren van testfaciliteiten en het uitvoeren van testcampagnes.terug kijken.

Onze diensten:

www.iabg.de

Een gebied met wetenschappelijke traditie

Wenen kanLook rugop een uitstekende wetenschappelijke traditie op het gebied van medisch onderzoek.

Semmelweiss, Billroth en Landsteiner maken deel uit van deze geschiedenis.

www.lisavienna.at

Een locatie met een wetenschappelijke traditie

Wenen kan terugkijken op een uitstekende wetenschappelijke traditie op het gebied van medisch onderzoekterug kijken.

Semmelweiss, Billroth of Landsteiner maken deel uit van deze geschiedenis.

www.lisavienna.at

StepStone is een van de meest succesvolle online vacatureportalen ter wereld en een specialist voor het zoeken naar internationale banen.

Als stichtend lid van "THE NETWORK", een vereniging van marktleidende online vacatureportalen uit meer dan 130 landen, kunnen weLook rugop tien jaar ervaring in de wereldwijde rekrutering van gekwalificeerde specialisten en uitvoerende managers.

www.stepstone.de

StepStone is een van de meest succesvolle online vacatureportalen ter wereld en een specialist in internationale vacatures.

Als een van de oprichters van "THE NETWORK", de fusie van de toonaangevende online banenuitwisselingen uit meer dan 130 landen,Lookwe hebben tien jaar ervaring in de wereldwijde werving van specialisten en kaderledenopbrengst.

www.stepstone.de

Schoeps logo

Het bedrijf SCHOEPS kanLook rugop een traditie van 60 jaar waarin het zich volledig heeft gespecialiseerd in het bouwen van condensatormicrofoons en accessoires van de hoogste kwaliteit.

In een van de oudste gebouwen in Durlach ontwikkelen, bouwen en distribueren 35 medewerkers het volledige productpalet en zorgen ze voor klanten van over de hele wereld.

www.schoeps.de

Schoeps logo

Het bedrijf SCHOEPS kan terugkijken op een traditie van 60 jaarterug kijken– 60 jaar waarin het bedrijf zich volledig heeft gespecialiseerd in het vervaardigen van de hoogste kwaliteit condensator microfoons en aanverwante accessoires.

In een van de oudste gebouwen in Durlach ontwikkelen, produceren en verkopen 35 medewerkers het volledige productassortiment en bedienen ze klanten van over de hele wereld.

www.schoeps.de

Hij is getrouwd en heeft drie kinderen.

Norbert Heckmann (40), die ook kanLook rugna een zeer succesvolle carrière binnen de Würth Group, zal Peter Zürn opvolgen als voorzitter van Adolf Würth GmbH & Co. KG.

www.wuerth.com

Hij is getrouwd en heeft drie kinderen.

De opvolger van Peter Zürn als CEO van Adolf Würth GmbH & Co. KG wordt Norbert Heckmann (40), die ook uitkijkt naar een zeer succesvolle carrière binnen de Würth Groupterug kijkenkan.

www.wuerth.com

Wirtschaftswoche en BILD rapporteren over de Camelot-bierstudie

20 augustus 2013 (diverse) Duitse bierbrouwersLook rugtrots op een lange geschiedenis - maar als de industrie niet snel reageert op de merkbaar gekrompen markt, kunnen veel leden van het gilde binnenkort verleden tijd zijn.

www.camelot-mc.com

Wirtschaftswoche en BILD rapporteren over de Camelot-bierstudie

20 augustus 2013 (divers) De Duitse bierbrouwersLooktrots op een lange geschiedenisopbrengst- maar als de industrie niet snel reageert op de merkbaar krimpende markt, zouden tal van vertegenwoordigers van het gilde binnenkort verleden tijd kunnen zijn.

www.camelot-mc.com

Stichting van de haven

De poortziet eruit rugover een bewogen geschiedenis die meer dan 800 jaar geleden begon.

Het werd voor het eerst genoemd in een officieel document in 1211, nog voordat de stad officieel werd gecharterd in 1226.

www.hafen-wismar.de

haven stichting

De havenziet eruittot een bewogen verhaalopbrengst, die meer dan 800 jaar geleden begon.

De haven werd voor het eerst gedocumenteerd in 1211 voordat de stad officieel werd gesticht in 1226.

www.hafen-wismar.de

Pijnlijke, mooie, uitdagende, lonende glimpen in de eeuwige stroom van het bestaan.

Het zijn deze momenten die we ons bewust herinneren, die weLook rugaan het einde van onze dagen.

En wat er ook mag gebeuren:

www.infrarot.de

Soms pijnlijke, soms mooie, soms uitdagende en soms lonende momenten in de eeuwige stroom van het bestaan.

Het zijn deze momenten die we ons bewust herinneren, die we ons herinneren aan het einde van onze dagenterug kijken.

En wat er ook gebeurt:

www.infrarot.de

Het is deze benadering die onze ontwerpinspanningen vandaag de dag inspireert.

Braun zou kunnen zijnop zoek rug, maar deze blik is ook een vooruitblik op een nieuwe toekomst:

verleden voorwaarts.

www.braun.com

de inspanning voor duidelijkheid en maximale functionaliteit tot in het kleinste detail.

Braunziet eruit opbrengst, maar deze terugblik is ook een vooruitblik, naar je eigen toekomst:

verleden voorwaarts.

www.braun.com

Camelot, Consulting, bier, cultuurval, bierstudie, Kulturfalle, Harald Münzberg

Duitse bierbrouwersLook rugtrots op een lange geschiedenis - maar als de industrie niet snel reageert op de merkbaar gekrompen markt, kunnen veel leden van het gilde binnenkort verleden tijd zijn.

De brouwers gaan de teruglopende verkopen het hoofd met een assortiment biercocktails.

www.camelot-mc.com

Camelot, advies, bier, consumptiegoederen, bierstudie, cultuurval, Harald Münzberg

De Duitse brouwersLooktrots op een lange geschiedenisopbrengst- maar als de industrie niet snel reageert op de merkbaar krimpende markt, zouden tal van vertegenwoordigers van het gilde binnenkort verleden tijd kunnen zijn.

Met biermixvarianten vangen de brouwers de omzetdaling op.

www.camelot-mc.com

Gelukkige 90e verjaardag!

Harold Burson wordt vandaag 90 enziet eruit rugover zijn leven in zijn meest recente blogpost.

burson-marsteller.de

Gelukkige 90e verjaardag!

Harold Burson wordt vandaag 90 enziet eruitin zijn huidige blogbericht over zijn levenopbrengst.

burson-marsteller.de

Het hoofddoel van onze inzet is Albanië te ondersteunen bij de ontwikkeling van een moderne en verantwoord gestructureerde sociale markteconomie.

Ondanks enkele tegenslagen kan Albanië dat welLook rugop een ingrijpende economische ontwikkeling in de afgelopen 25 jaar.

In samenwerking met tal van Albanese en Duitse partners en dankzij de genereuze steun van verschillende sponsors, presenteert de Ambassade de afgelopen 6 jaar elk jaar met trots de "Duitse weken", de zogenaamde "Deutscher Oktober".

www.tirana.diplo.de

Het belangrijkste doel van onze inzet is om Albanië te ondersteunen in termen van een moderne en verantwoord ontworpen sociale markteconomie.

Ondanks enkele tegenslagen kan Albanië terugkijken op een gedegen economische ontwikkeling in de afgelopen 25 jaarterug kijken.

In de afgelopen zes jaar heeft de Ambassade samen met tal van Albanese en Duitse partners en dankzij de genereuze steun van vele sponsors Duitsland Weken georganiseerd onder de naam "German October".

www.tirana.diplo.de

Een vanzelfsprekend idee waar ik al een tijdje mee bezig ben.

In de Galleria dell'Accademia in Florence in 2004 en in de Hermitage in 2005 heb ik eindelijk foto's gemaakt waarop alleen museumbezoekers te zien zijn, wat overeenkomt met de wens om de foto te willen zijn enop zoek rug.

Pe:

www.polzer.net

Een voor de hand liggend idee dat ik lang heb geprobeerd te realiseren.

In de Galleria dell Accademia in Florence in 2004 en in de Hermitage in 2005 heb ik eindelijk foto's gemaakt waarop alleen museumbezoekers te zien waren, wat beantwoordde aan deze wens: ik wil graag de foto zijn enterug kijken.

PE:

www.polzer.net

Sterke groei, stevig in het zwart

Dat kan de internationale levensverzekeringsmaatschappij elipsLifeLook rugop een zeer succesvol boekjaar 2012.

Het verslagjaar werd gevormd door de explosieve groei van de verdiende brutopremies tot bijna CHF 140 miljoen, een eerste nettowinst van ongeveer CHF 3,6 miljoen in het vierde jaar van de activiteiten en het leggen van een levensvatbare basis voor duurzame groei van het verzekeringsbedrijf.

www.elipslife.com

Sterke groei, stevige zwarte cijfers

De internationale levensverzekeringsmaatschappij... elipsLifeziet eruitop een zeer succesvol boekjaar 2012opbrengst.

Het verslagjaar werd gekenmerkt door een stijging van de verdiende brutopremies tot bijna CHF 140 miljoen, een eerste nettowinst van ongeveer CHF 3,6 miljoen in slechts het vierde jaar van zijn bestaan ​​en het creëren van een levensvatbare basis voor een duurzaam groeiende verzekeringsmaatschappij.

www.elipslife.com

» Ik werk met acapellazang, popmuziek, dans, objecten en beweging.

Om mijn toekomstige ik te makenLook rug, terug, terug, terug - door deze beweging ben je er niet meer.«

Nils Bech

www.spikeart.at

» Ik werk met acappellazang, popmuziek, dans, objecten en beweging.

Voor mijn toekomstLookIopbrengst, terug, terug, terug - door deze beweging ben je er niet meer.«

Nils Bech

www.spikeart.at

FAQs

Is Engels vertaling? ›

to isis (ww.)
IS (Afkorting)informatiesysteem ; informatiemaatschappij ; CIS (Afkorting) ; cis-configuratie ; geïntegreerd systeem ; internationale staf ; logisch begrenzingsteken ; interconnectiestructuur ; internationale norm ; is (Afkorting)
iswordt

Hoe ik eruit zie Engels? ›

Hoe ziet dat eruit? How's that look out there?

Wat ben je aan het doen in het Engels? ›

wat ben je aan het doen? {tussenwerpsel}

what are you doing? {tw.} wat ben je aan het doen? (ook: wat doe je nu?) Ik vond het vervelend en zei: "Wat ben je aan het doen? expand_more And so, I said -- I was annoyed -- I said, "What are you doing?

Zal er zijn Engels? ›

Song | 'Ik zal er zijn' vertaald in het Engels: 'I will be there'

Wat is de beste online vertaler? ›

De vertaling van DeepL is het best, gevolgd door Google Translate. Bing scoort ook bij dit fragment het minst goed. DeepL heeft de beste oplossing voor '(ver)taal- of communicatievraagstuk. ' Het stukje tussen haakjes wordt weggelaten, waardoor de tekst idiomatischer wordt en minder herkenbaar als vertaling.

Waarom is Engels zo moeilijk? ›

SPECIFIEKE PROBLEMEN BIJ HET LEREN VAN ENGELS

Er is moeite met spellen. Doordat er weinig inzicht is in de woordopbouw is er meestal grote moeite om woordbetekenissen te herleiden. Er is moeite met het onthouden van de te leren woordjes. Er is onvoldoende resultaat van intensief oefenen.

Hoe heb je dit aangepakt Engels? ›

Ontdek hoe we dit aanpakken. Find out how we work. Hoe we dit aanpakken? How do we do this?

Hoe ziet je dag eruit Engels? ›

How's your day looking? Hoe ziet je dag er uit? HOW'S YOUR DAY LOOKING?

Hoe was je dag verder Engels? ›

What did you do today?

Waarom is Engels zo populair? ›

Het Engels zal zelf ook geen andere talen opslokken, maar even nuttig blijven in de handel, diplomatie en popcultuur als nu. De Engelse overheersing is te danken aan de geschiedenis: dankzij eeuwenlange kolonisatie, industrialisatie en globalisering is de taal in bijna elke uithoek van de wereld beland.

Wat een leven in Engels? ›

Wat een leven, deze dagen! What a life, these days!

Wie zegt dat in het Engels? ›

Maar wie zegt dat ze jou nog kent? But who says she'll remember you? Nou, wie zegt dat ik iets wil? Now, who said I wanted anything?

Is Engels makkelijk te leren? ›

Engels. Het zal je niet verbazen dat Engels over het algemeen gezien wordt als de makkelijkst te leren taal. Dit komt voornamelijk doordat vrijwel alle films, series en muziek die we zien en luisteren, in het Engels zijn. Hierdoor pikken de meeste mensen heel snel deze taal op.

Is ChatGPT een goede vertaler? ›

De vertalingen van ChatGPT blijken redelijk adequaat en worden netjes voor je ogen op het scherm uitgetikt. Maar Google Translate, dat ook ai gebruikt, doet dat sneller. De kracht van ChatGPT zit vooral in het interactieve, het antwoord geven op vragen.

Hoe kan ik tekst vertalen met Google? ›

Tik om te vertalen gebruiken
  1. Open een app met tekst die je kunt kopiëren.
  2. Selecteer de tekst die je wilt vertalen. Kopiëren.
  3. Tik in het huidige scherm op Google Translate .
  4. Kies de gewenste taal.

Hoe vertaal je een website met Google Translate? ›

Ga naar een webpagina die in een andere taal is geschreven. Klik rechts van de adresbalk op Vertalen . Klik op je voorkeurstaal. Chrome vertaalt de huidige webpagina.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Carmelo Roob

Last Updated: 04/01/2024

Views: 6049

Rating: 4.4 / 5 (45 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Carmelo Roob

Birthday: 1995-01-09

Address: Apt. 915 481 Sipes Cliff, New Gonzalobury, CO 80176

Phone: +6773780339780

Job: Sales Executive

Hobby: Gaming, Jogging, Rugby, Video gaming, Handball, Ice skating, Web surfing

Introduction: My name is Carmelo Roob, I am a modern, handsome, delightful, comfortable, attractive, vast, good person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.